Bahawasanya, Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak:

Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik;

Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dinikmati bersama secara adil dan saksama;

Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden.

Maka kami rakyat Malaysia berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut:

Kepercayaan kepada Tuhan
Kesetiaan kepada Raja dan Negara
Keluhuran Perlembagaan
Kedaulatan Undang-undang
Kesopanan dan Kesusilaan

Perlindungan Data

Teknologi terkini termasuk penyulitan data adalah digunakan untuk melindungi data yang dikemukakan dan pematuhan kepada standard keselamatan yang ketat adalah terpakai untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan.

Keselamatan Storan

Semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi akan dilindungi dan disimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai.

Maklumat Yang Dikumpul

Tiada maklumat peribadi akan dikumpul semasa anda melayari portal ini kecuali maklumat yang dikemukakan oleh anda melalui e-mel.

Apa yang akan Berlaku jika Saya Membuat Pautan kepada Portal/Laman Web yang Lain?
Portal ini mempunyai pautan ke portal/laman web lain. Dasar privasi ini hanya terpakai untuk laman web ini sahaja. Perlu diingatkan bahawa portal/laman web yang terdapat dalam pautan mungkin mempunyai dasar privasi yang berbeza dan pengunjung dinasihatkan supaya meneliti dan memahami dasar privasi bagi setiap portal/laman web yang dilayari.

logo btp editBTPN Pahang tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakkan atau kehilangan data yang dialami disebabkan oleh penggunaan maklumat dalam laman sesawang ini. Semua maklumat yang dipaparkan adalah benar dan betul pada masa tarikh dan masa diterbitkan dan tertakluk kepada pindaan dari masa ke semasa.

LAMAN UTAMA
[Pemberitahuan]

AKTIVITI
[Aktiviti Semasa]

PROFAIL
[Fungsi] [Misi Visi Moto] [Objektif] [Piagam Pelanggan] [Latar Belakang]

ORGANISASI
[Ketua Penolong Pengarah] [Unit Pengurusan Strategik] [Unit Pembestarian Sekolah] [Unit Media & Inovasi Pendidikan] [Unit Perkhidmatan Sumber Pendidikan] [Unit Pembangunan Kapasiti Profesionalisme] [Unit Kewangan & Perolehan]

PKG PAHANG
[Kuantan] [Pekan] [Rompin] [Maran] [Temerloh] [Bera] [Bentong] [Jerantut] [Lipis] [Raub] [Cameron Highlands]

WARGA BTPN PAHANG
[Intranet] Ruangan ini adalah ruangan terkawal yang hanya dipaparkan untuk warga Bahagian Teknologi Pendidikan dan Pusat Kegiatan Guru Negeri Pahang.

SISTEM PENGURUSAN KUALITI
[Sistem Pengurusan Kualiti] [Dasar Kualiti] [Prosedur Kualiti Proses] [Prosedur Kualiti Pengurusan & Sokongan]

Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Pahang
KM 10 Jalan Kemaman Beserah
26100 Kuantan, Pahang Darul Makmur
Tel  : 09-5447700 / 09-5447466 / 09-5446133
Fax : 09-5447053

Logo Jata Negara 08 resize
P
ortal Rasmi Kerajaan Malaysia

Logo MSC Malaysia
M
SC Malaysia

Pengerusi
Tn Hj Mohamed Kamal B Hashim
(Ketua Penolong Pengarah BTPN Pahang)

Timbalan Pengerusi
En Rashdan B Hj Ashaary
(Ketua Unit Pembestarian Sekolah)

Setiausaha 1
En Abdul Muaais B Lokman
Web master (web)

Setiausaha 2
En Mohamad Nasir B Mat Tahir
Web master (apps)
Local administration

Ahli Pasukan Kerja Mengemaskini

Unit Perkhidmatan Sumber Pendidikan
1. Tn Hj Jonaidi B Osman (Ketua)
2. En Norman B Ishak

Unit Pembestarian Sekolah
1. En Rashdan B Hj Ashaary (Ketua)
2. En Azhar B Ahmad
3. En Aimi Akmal B Mohd Junidi

Unit Pengurusan Strategik
1. Pn Hjh Norizan Bt Ismail (Ketua)
2. Tn Hj Mohd Rashid B Muda
3. En Nik Mohd Faeez B Nik Osman

Unit Kewangan & Perolehan
1. Tn Hj kamaruzaman B Ismail (Ketua)
2. En Zamir Husairi B Zolkiptly

Unit Media & Inovasi Pendidikan
1. En Nordin B Yusof (Ketua)
2. Tn Hj Wan Abd Razak B W Ishak

Unit Pembangunan Kapasiti Profesionalisme
1. En Muhamad B Md Lihim (Ketua)
2. En Khairul Nizar B Jamil

Jawatankuasa Teknikal
1. En Mohd Ussery B Mahassan
2. Pn Nor Rosmawati Bt Ngah

Ruangan Khas / Perkongsian Bahan
Pn Norjahan Bt Sultan

Wakil Pegawai PKG Pahang
En Azman B Salleh

Wakil Penolong Pegawai Teknologi Maklumat PKG Pahang
En Mohammad Redzuan B Hj Abdul Ghafar

 

LOKASI BTPN PAHANG

UNDIAN

Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Pahang