Logo Jata Negara 08 resize PORTAL RASMI
BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI PAHANG
btpnpahang.moe.gov.my

tel 09-5447700 / 09-5447466  fax 09-5447053  emel Webmel lokasiLokasi

MAKLUMAT KORPORAT


FUNGSI

FUNGSI

01

Merancang, melaksana, memantau, menilai dan mengurus keperluan dasar teknologi pendidikan.

02

Merancang dan menyelaras inisiatif ICT dalam pendidikan serta menyedia, melaksana dan memantau petkhidmatan sokongan ICT untuk pengajaran dan pembelajaran.

03

Merancang, menyelaras, melaksana, memantau dan menilai pembestarian sekolah.

04

Merancang, menyedia, menerbit dan menilai keberkesanan bahan pengajaran dan pembelajaran dalam pelbagai media.

05

Merancang, mengurus, menyelaras dan melaksana program literasi maklumat dan teknologi pendidikan serta pembangunan Pusat Sumber Sekolah.

06

Menyebar dan membudaya penggunaan bahan sokongan pengurusan pendidikan serta pengajaran dan pembelajaran yang diterbitkan melalui pelbagai pelantar.

07

Melaksana, memantau dan menilai penggunaan teknologi pendidikan dalam pengajaran, pembelajaran dan pengurusan sekolah.

08

Menyediakan perkhidmatan kepakaran dan nasihat bagi mempertingkatkan inovasi dan kreativiti teknologi pendidikan di sekolah.

APLIKASI

studio galeri.blue galeri gambar blue pengurusan maklumat blue email blue jawabjaya blue human resource blue sgmy blue
 e-Studio Galeri Foto Pengurusan Maklumat  Emel Rasmi Jawab Untuk Jaya HRMIS  MyGuru
Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Pahang